Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο www.intelligentmedia.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), που αποτελεί ιδιοκτησία της Intelligent Media Ε.Π.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία», ή εναλλακτικά «εμείς», «εμάς», «μας»). Με την πρόσβαση ή χρήση του Ιστοτόπου, με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, των πολιτικών και των κατευθυντήριων γραμμών, που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής. Στην περίπτωση που δε συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του. Οι Όροι δεν αλλάζουν με κανέναν τρόπο τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιωνδήποτε από τους άλλους γραπτούς ή online όρους ή συμφωνίες που μπορεί να έχετε με την Εταιρεία. Οι όροι «χρήστης», «επισκέπτης», «εσείς» ή «σας» αναφέρονται σε οποιονδήποτε επισκέπτη του Ιστοτόπου, καθώς και σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές, τους συνεργάτες σας και τους υπαλλήλους.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο έχουν ως μοναδικό σκοπό την παροχή γενικών πληροφοριών για την Εταιρεία, τους συνεργάτες της και τις υπηρεσίες και λύσεις που αυτοί προσφέρουν. Παρά το γεγονός ότι έχουμε προσπαθήσει όλες αυτές οι πληροφορίες να είναι απόλυτα έγκυρες, ακριβείς και ενημερωμένες, το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου δε συνιστά σε καμία περίπτωση συμβουλή, πρόταση, αντιπροσώπευση, εγγύηση ή προσφορά, οικονομική ή άλλως, εκ μέρους της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται, σε καμία περίπτωση, την πληρότητα ή ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Οι εν λόγω πληροφορίες θεωρούνται ως αξιόπιστες, μπορούν όμως να υποστούν αλλαγές, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Μέσω της πρόσβασης σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ρητώς, ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για καμία, έμμεση ή άμεση, ζημία, η οποία θα προκύψει από τη χρήση ή ερμηνεία των πληροφοριών και του υλικού που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο ή σε άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες μπορεί να μεταβεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων στον Ιστότοπο.

Όλοι οι υπάρχοντες σύνδεσμοι, διαδικτυακοί και μη, παρέχονται εξολοκλήρου ως εργαλεία διευκόλυνσης και αναφοράς. H Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε ιστοσελίδες τρίτων και σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζει τις ιστοσελίδες αυτές ή τον ιδιοκτήτη τους, ούτε είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Η Εταιρεία μας αποκηρύσσει όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά την ακρίβεια, την ακεραιότητα και την καταλληλότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων όλων των ρητών και σιωπηρών εγγυήσεων, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Η πρόσβαση σε οποιουσδήποτε άλλους ιστοτόπους που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μέσω της χρήσης του Ιστότοπου συμφωνείτε με τους εν λόγω  Όρους Χρήσης και την Πολιτική Διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τη μεταφορά των συλλεγόμενων δεδομένων σε νέο ιδιοκτήτη στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ιστοτόπου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή/και αναθεώρησης των παρόντων Όρων Χρήσης, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι τροποποιημένοι όροι θα ισχύουν αυτόματα από τη στιγμή που θα αναρτώνται στον Ιστότοπο. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, τον Ιστότοπο (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού). Ενημέρωση για τυχόν αλλαγές θα είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο και η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου συνιστά αποδοχή από την πλευρά σας αυτών των αλλαγών.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (NEWSLETTER)

Για την εγγραφή σας σε λίστα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω e-mail (newsletters) ζητούνται τα εξής στοιχεία: όνομα και e-mail. Τα ανωτέρω στοιχεία, μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, διατηρούνται στο αρχείο του Ιστοτόπου και ουδέποτε θα γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών της ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους εγγεγραμμένους χρήστες στο Newsletter.

Κάθε φορά που παρέχετε πληροφορίες στον Ιστότοπο, συμφωνείτε να: (α) παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται και (β) να τις ενημερώνετε έγκαιρα. Εάν η Εταιρεία έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς, έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει χωρίς καμία προειδοποίηση την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο.

Στην περίπτωση που παρέχετε το όνομά σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), ώστε να έχετε πρόσβαση στο Newsletter του Ιστοτόπου, η διατήρηση της εμπιστευτικότητας αυτών των προσωπικών στοιχείων και η μη κοινοποίησή τους σε τρίτους, καθώς και όλες τις δραστηριότητες που διενεργούνται υπό αυτών των στοιχείων, αποτελούν αποκλειστικά δική σας ευθύνη και η Εταιρεία δεν ευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε περίπτωση θετικής ή αποθετικής ζημιάς, χρηματικής ή άλλως, η οποία πιθανόν να προκύψει από την απώλεια ή διαρροή των εν λόγω στοιχείων. Παρόλα αυτά, επειδή η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και πληροφοριών είναι σημαντική για την Εταιρεία μας, διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε ασφαλή τοποθεσία και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει της διεθνούς πρακτικής για την διασφάλιση της μη προσβασιμότητας σε δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  Ωστόσο, η Εταιρεία αποποιείται μέσω του παρόντος οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση διαρροής μέρους ή του συνόλου των στοιχείων λόγω κακόβουλων ενεργειών από τρίτα μέρη. Σε περίπτωση διαρροής των προσωπικών σας στοιχείων, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας, συμφωνείτε να μας ενημερώνετε έγκαιρα μέσω του e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να αναστείλει, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, το δικαίωμα πρόσβασής σας στον Ιστότοπο, να διαγράψει τα αρχεία και όποιο άλλο περιεχόμενο σχετίζεται με εσάς, καθώς και τη συνδρομή σας στα ηλεκτρονικά ενημερωτικά μηνύματα του Ιστοτόπου (Newsletter), χωρίς καμία προειδοποίηση. Αιτία για την εν λόγω πράξη αναστολής ή τροποποίησης μπορεί να αποτελέσουν (ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό σε αυτά): (α) οι παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών των Όρων ή άλλων ενσωματωμένων συμφωνιών ή οδηγιών, (β) οι αιτήσεις από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κρατικές υπηρεσίες, (γ) η τροποποίηση ή κατάργηση υλικού στην ιστοσελίδα μας, (δ) απροσδόκητα τεχνικά προβλήματα ή θέματα ασφάλειας, ή / και (ε) η συμμετοχή σας παράνομες δραστηριότητες. Συμφωνείτε ότι όλες οι καταγγελίες και αναστολές θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την κρίση της Εταιρείας, η οποία δε φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν απαγόρευση πρόσβασης στον Ιστότοπο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και του υλικού που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στην Εταιρεία. Τα εμπορικά σήματα της Εταιρείας (που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στην επωνυμία «Intelligent Media» και στο λογότυπο «Intelligent Media») που χρησιμοποιούνται ή που προβάλλονται στις τοποθεσίες που ανήκουν στην Εταιρεία ή από τρίτους που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του συνόλου των διαθέσιμων μέσων, καλύπτονται από όλα τα απαραίτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Εταιρεία διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα πνευματικά δικαιώματα για τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα ονόματα των προϊόντων και των υπηρεσιών, τις επικεφαλίδες των σελίδων, τα εικονίδια κουμπιών, τις εικόνες, τα γραφικά, τα  videos, τα προσαρμοσμένα γραφικά και τα κείμενα του Ιστοτόπου, τα οποία δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να υιοθετηθούν ή να χρησιμοποιηθούν, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών, αυτούσια ή σε τροποποιημένη μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή κάποιου δικαιοπάροχού της. Επιτρέπεται η αντιγραφή μέρους του περιεχομένου ή του υλικού, αποκλειστικά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το περιεχόμενο και το υλικό που θα αντιγραφεί δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.
  • Τα αντίγραφα στο σύνολό τους πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο αυθεντικό περιεχόμενο.

Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, ονόματα εταιρειών ή λογότυπα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους, οι οποίοι μπορεί να είναι ή να μην είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία μας. Καμία άδεια δεν παρέχεται σχετικά με αυτά τα πνευματικά δικαιώματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ (BLOGS)

O Ιστότοπος μπορεί να διαθέτει, στο παρόν ή στο μέλλον, διαδικτυακές περιοχές δημόσιας συζήτησης (φόρουμ), πίνακες ανακοινώσεων, προφίλ μελών, κίτρινες σελίδες, ιστολόγια (blogs), που επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν περιεχόμενο το οποίο θα είναι προσβάσιμο από το κοινό και τους χρήστες. Όσον αφορά στα μηνύματα, τα δεδομένα, τις εικόνες, τα κείμενα, τις φωτογραφίες, τα γραφικά, τους ήχους, τα βίντεο ή άλλο υλικό που επιλέγετε να δημοσιεύετε σε τέτοιες περιοχές δημόσιας πρόσβασης της ιστοσελίδας μας, ενώ διατηρείτε όλα τα νόμιμα δικαιώματα πάνω σε αυτά, η Εταιρεία παραχωρεί σε όλους τους χρήστες πλήρη δικαιώματα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, προβολής, αποθήκευσης, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, εκτέλεσης και εμφάνισης του περιεχομένου που παρέχετε (συνολικά ή εν μέρει). Καμία αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται από την Εταιρεία σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα σε σχέση με την απόσπαση ή τη χρήση του περιεχομένου σας.

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δε φέρει καμία δέσμευση εμπιστευτικότητας, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με το περιεχόμενό σας, καθώς και ότι δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύσει ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να παρέχετε. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση), παρακολούθησης και αφαίρεσης περιεχομένου που μπορεί να κριθεί αποδοκιμαστέο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι ελέγχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για το περιεχόμενο που δημοσιεύετε, ότι είναι ακριβές, ότι η χρήση του δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους, ότι δε θα προκαλέσει ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα και ότι θα αποζημιώσετε την Εταιρεία για όλες τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτό (π.χ. πιθανή αγωγή).

Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι χρήστες της ιστοσελίδας μας και ως εκ τούτου, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να αναρτηθεί, να μεταδοθεί ή να ληφθεί από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή για τυχόν λάθη, για δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση, παραλείψεις, αναλήθειες, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία που μπορεί να συναντήσετε. Όλες οι απόψεις, συμβουλές, δηλώσεις, συστάσεις που διατυπώνονται στον Ιστότοπο, είναι ευθύνη των χρηστών που παρέχουν το εν λόγω Περιεχόμενο και όχι της Εταιρείας. Δεν υποστηρίζουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άποψη, σύσταση ή συμβουλή που εκφράζονται εκεί. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα μέτρα που κρίνουμε κατάλληλα σε περιπτώσεις όπου η περιοχή χρησιμοποιείται για τη διάδοση δηλώσεων που είναι επιβλαβείς ή προσβλητικές.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου, μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από χρήστες. Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στον Ιστότοπο:

  • Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή ρατσιστικό.
  • Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
  • Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
  • Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, η Εταιρεία τον ενθαρρύνει να επικοινωνήσει με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. προκειμένου να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί και, αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη την Εταιρεία, σχετικά με όλες τις απώλειες, ζημίες και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται ή προκύπτουν από υλικό που έχει υποβληθεί ή δημοσιευθεί από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας,  από τη χρήση του Ιστοτόπου, την παραβίαση των παρόντων Όρων, ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων κάποιου άλλου.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί και έχει αναρτηθεί, αποθηκευτεί ή μεταδοθεί στις τοποθεσίες με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να υποβάλετε κοινοποίηση στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. παρέχοντας τις ακόλουθες γραπτές πληροφορίες: (α) Μια ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος. (β) Μια περιγραφή του προστατευόμενου έργου το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί. (γ) Μια ειδική περιγραφή του τόπου όπου βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί. (δ) Τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail σας. (ε) Μια δήλωση από εσάς ότι πιστεύετε ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. (στ) Μια δήλωση στην οποία γνωστοποιείτε ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η παραβίαση της ασφάλειας του Ιστοτόπου απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει στον καταλογισμό ποινικών και αστικών ευθυνών. Εάν υπάρχει υπόνοια ποινικής παράβασης, η Εταιρεία μπορεί να διερευνήσει τα περιστατικά που ενέχουν τέτοιες παραβιάσεις και να συνεργαστεί με τις Αρχές για την επιβολή του νόμου. Παραδείγματα των παραβιάσεων ασφαλείας περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση δεδομένων ή συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης κάθε προσπάθειας εξέτασης ή δοκιμής της ευπάθειας του Ιστοτόπου, παραβίασης της ασφάλειας ή των μέτρων πιστοποίησης, η μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση των δεδομένων, η ακατάσχετη και αναίτια αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι εσκεμμένες προσπάθειες υπερφόρτωσης του συστήματος και η χρήση οποιουδήποτε χειροκίνητου ή ηλεκτρονικού μέσου για την αποφυγή τυχόν περιορισμών χρήσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία, οι υπάλληλοι, τα στελέχη της, οι αντιπρόσωποι, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία, ποινική ζημιά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλεια δεδομένων, της απώλειας κερδών ή χρημάτων, ή άλλης ζημίας που σχετίζεται με τη χρήση του Ιστοτόπου ή/και την αδυναμία αυτών, με την παράνομη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, με δηλώσεις ή συμπεριφορές κάποιου τρίτου στον Ιστότοπο. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση εκτέλεσης ή παράλειψη μιας ενέργειας που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς των θεομηνιών, φυσικών καταστροφών, αποτυχίας επικοινωνιών, κυβερνητικών ενεργειών, πολέμων, απεργιών, ελλείψεων σε υλικά και εργατικά, βανδαλισμών και τρομοκρατίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία στο σύστημα του υπολογιστή σας ή για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων προκύπτει από τη μεταφόρτωση ή άλλη χρήση του Ιστοτόπου. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση προστασίας από πιθανούς ιούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία εξηγεί τις πρακτικές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία και σχετίζονται με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας μέσω ή σε σχέση με τον Ιστότοπο.  Η χρήση των στοιχείων σας από την Εταιρεία διέπεται πάντοτε από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, η οποία έχει ενσωματωθεί σε αυτούς τους Όρους. Καταλαβαίνετε ότι με τη χρήση του Ιστοτόπου, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών (όπως ορίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

ΔΙΑΦΟΡΑ

Οποιαδήποτε τυχόν αποτυχία της Εταιρείας να ασκήσει ή να επιβάλλει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη. Εάν κάποια διάταξη αυτών των Όρων θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε η εν λόγω διάταξη θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους Όρους και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκλεκτικότητά τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους δεν μπορούν να εκχωρηθούν από εσάς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας μας.
Αυτοί οι όροι δεν παρέχουν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο σχετικά με τους Όρους χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να αποστείλετε επιστολή υπόψη Intelligent Media Ε.Π.Ε. στη διεύθυνση Κ. Βάρναλη 54, Χαλάνδρι, 15233.

Image

Ο μεγαλύτερος πάροχος
Ψηφιακής Σήμανσης
στην Ελλάδα

Head Office

Κώστα Βάρναλη 54,
Χαλάνδρι, 15233

Επικοινωνία

+30 210.68.56.820
info@intelligentmedia.gr

Business units of Intelligent Media

Ρυθμίσεις Cookies